Downloads

De volgende documenten zijn beschikbaar

1) Kalender Heren A
2) Kalender Heren R

3) Onthaalbrochure:
lees hierin alle nuttige informatie om het seizoen goed te
kunnen starten.

4) Medisch getuigschrift:
In te vullen door de geneesheer bij aanvang van het seizoen.

5) Bij een ongeval tijdens een sportactiviteit van Thor:
- het aangifteformulier: in te vullen en daarna bestemd voor de
secretaris
- Het medisch attest: door de dokter in te vullen en daarna
bestemd voor de secretaris